Attestia DAEsenso Anàlisi Sensorial

Inici

Serveis

Clients

Contacte


Castellano
English
Anàlisi Sensorial

Anàlisi Sensorial:
mesurar la aceptació del producte

Gama de Serveis

Investigació Quantitativa

Investigació Qualitativa


Attestia Daesenso realitza el anàlisi sensorial per a mesurar les preferències del consumidor no entrenat respecte a les qualitats organolèptiques d’un producte i la seva competència.

Análisi Sensorial Hedònic
Anàlisi Sensorial Discriminatiu
Anàlisi Sensorial Descriptiu
Anàlisi Sensorial de Producte Ideal
Mapa de Preferencies
Test de Packaging

El anàlisi sensorial posa al descobert els
punts forts i febles d’un producte en comparació
amb la seva competència, el que permet:
- desenvolupar productes nous
- seleccionar prototipus
- avaluar productes existents per a accions de millora
- crear un perfil de producte distintiu
- posicionar el producte de manera competitiva
- controlar la qualitat dels lots de producció pròpia o aliena
- perfilar un públic objectiuAttestia Daesenso realitza:
- Análisis sensorials en laboratori homologat segons la normativa vigent
i quan la naturalesa del producte, públic o consum ho exigeixi en:
- Hall test en locals llogats
- Home test al domicili dels consumidors per a productes de consum prolongat en el temps o per a aconseguir un contexte de consum real, com és el cas de productes d'higiene personal, perfumería i drogueria i productes per a animals.

La representativitat territorial de la mostra
de consumidors es garanteix seleccionant
jutges originaris de totes les zones geogràfiques
de l’Estat Espanyol.Software
Attestia DAEsenso disposa de software
propi per al tractament estadístic dels
resultats segons les normatives vigents
i per a la preparació personalitzada de
qüestionaris i informes de resultats.

Pels tests d’anàlisi sensorial descriptius
i discriminatius, s’utilitzen experts
entrenats en valoració sensorial.

Tots els anàlisis sensorials realitzats per
Attestia DAEsenso es porten a terme sota
la normativa UNE-EN ISO/IEC 17025:2008.

Els processos de treball d'Attestia tenen l'acreditació ENAC (Acreditación no 494/LE1032) pel l’anàlisi sensorial i hedònic d'aliments, aliments per a animals, productes de higiene personal i productes de drogueria i perfumeria segons la Norma UNE-EN ISOIIEC 17025: 2008 (CGA-ENAC-LEC), para la realización de Análisis Sensorial y Hedonico.
Procediment lntern PR-004

 Mapa de la Web | Dossier Attestia en PDF | Política de Privacitat
© Attestia Daesenso