Attestia DAEsenso

Inici

Serveis

Clients

Contacte


>
Español
  > English       
Investigació Quantitativa

Gama d’Investigació Quantitativa

Investigació Quantitativa

Mercat i Consumidor
Producte
Servei
Marca
Publicitat
Mystery Shopping

 

Segmentació de Mercat i Perfil de Consumidor

Estudis quantitatius telefònics o personals per a definir els segments de mercat i els perfils de consumidors.
Principals criteris de segmentació:
- geogràfic, basat en variables com regió, clima, densitat de població
- demogràfic, basat en l’edat, el sexe, l’etnia, els ingressos, l’educació
- psicogràfic, basat en valors, actituts i estil de vida
- de comportament, basat en ús i maneres d’utilitzar un producte, lleialtat cap a les marques, necessitat de beneficis i sensibilitat al preu

Investigació Quantitativa

La investigació qualitativa, les tendències del mercat i l’experiència determinaran quina de les opcions o combinació d’elles és la més adequada.

Ús de Productes

Mesura la freqüència i intensitat d’ús d’un producte entre el seu públic objetiu.

Acceptació de Productes

Mesura el grau d’acceptació d’un producte o un concepte nou de producte entre el seu públic objetiu.

Qualitat de Servei

Mesura el grau de satisfacció dels usuaris d’un servei privat o públic.

Investigació Quantitativa

 Coneixement de marca

Mesura el coneixement espontàni o suggerit d’una marca, empresa o institució.

Imagen de Marca

Descriu la imatge que té determinat públic d’una marca, empresa o institució.

Coneixament de publicitat

Determina el percentatge de persones que diuen haver vist la publicitat.

Investigació Quantitativa

Record de Publicitat

Determina el número de persones que poden descriure o reconeixer el contingut del missatge publicitari.

Mystery Shopping

Una auditoria de qualitat de servei realitzat per investigadors qualificats que es presenten com a clients per a reproduir, el més fidelment possible, l’experiència d’un client real. Pot utilitzar-se per a mesurar els índex de qualitat del servei, el seguiment de procediments, el paper del venedor en l’acte de compra, necessitats de formació i optimització de processos.Mapa de la Web | Dossier Attestia en PDF | Política de Privacitat
© Attestia Daesenso, 2010